معرفی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

آموزش عالی ادبیات فارسی در ایران به سال 1307 ، زمانی که در دارالمعلین مرکزی و دارالمعلمین عالی تدریس می شد ، باز می گردد . همزمان با تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات ، یکی از شش دانشکده این دانشگاه در آن زمان آغاز شد .

تعداد دانشجویان این گروه :

 کارشناسی : 263 نفر     کارشناسی ارشد : 94       دکتری104 نفر

 

 

 

 

 دروس ارائه شده

 

 دروس مقطع کارشناسی   

دروس پایه 14 واحد

دستور زبان فارسی 1

دستور زبان فارسی 2

مرجع شناسی و روش تحقیق1

بدیع

آئین نگارش و ویرایش 1

آئین نگارش 2

دروس عمومی 17 واحد

معارف اسلامی 1

معارف اسلامی 2

اخلاق و تربیت اسلامی

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

متون اسلامی

زبان خارجی 3

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

تاریخ اسلام

دروس اصلی  82 واحد

متون نظم 1

قسمت اول رودکی و منوچهری

قسمت دوم فرخی و کسایی

 

متون نظم 2

قسمت اول : رستم و سهراب

قسمت دوم : رستم و اسفندیار

قسمت سوم سی قصیده ناصر خسرو

 

متون نظم 3

قسمت اول : خاقانی

قسمت دوم : مسعود سعد سلمان

قسمت سوم نظامی

 

متون نظم 4

قسمت اول : مثنوی مولوی 1

قسمت دوم : مثنوی مولوی 2

قسمت سوم : منطق الطیر

قسمت چهارم : حدیقه سنایی

 

متون نظم 5

قسمت اول بوستان سعدی

قسمت دوم غزلیات و قصاید سعدی

قسمت سوم حافظ 1

قسمت چهارم حافظ 2

قسمت پنجم صائب

 

متون نثر 1

تاریخ بیهقی

 

متون نثر 2

قسمت اول سیاست نامه و قابوسنامه

قسمت دوم کشف الاسرار

 

متون نثر 3

قسمت اول کلیله و دمنه 1

قسمت دوم کلیله و دمنه 2

قسمت گلستان سعدی

 

متون نثر 4

        مرصادالعباد

 

قرائت متون عربی

قسمت  اول آیاتی از قرآن کریم

قسمت دوم نثر قدیم و جدید

قسمت سوم منتخب نهج البلاغه

قسمت چهارم شعر قدیم و جدید

قسمت پنجم تاریخ ادبیات عرب

 

قواعد عرب

        قسمت اول صرف 1

        قسمت دوم صرف 2

        قسمت سوم نحو 1

        قسمت چهارم نحو 2

 

زبان خارجی تخصصی

قسمت اول

قسمت دوم

عروض و قافیه

ادبیات معاصر نظم

ادبیات معاصر نثر

متون تفسیری

آشنایی با علوم قرآنی

نقد ادبی

 

 


 

 

نشانی اینترنتی

http://literature.ut.ac.ir/departments/persian-language/index.htm

 

 

 

 

 

دروس تخصصی 18 واحد

معانی و بیان 1

معانی و بیان 2

مبانی عرفان و تصوف

تاثیر قرآن و حدیث

تاریخ ادبیات1

تاریخ ادبیات2

تاریخ ادبیات 3

سبک شناسی 1 نظم

سبک شناسی 2 نثر

دروس اختیاری

انقلاب اسلامی و زمینه های ادب آن

آشنایی با علوم اسلامی

غزلیات شمس

روش تحقیق و مرجع شناسی 2

 

*دانشجویان موظفند چهار واحد از دروس اختیاری را انتخاب نمایند .

 

 

واحد های کارشناسی رشته زبان و ادبیات

الف -  دروس اصلی 8 واحد

زبان خارجی 1

2 واحد

تحقیق در دستور زبان فارسی

2 واحد

رساله پایان نامه تحصیلی

4 واحد

ب- دروس تخصصی 20 واحد

نظم فارسی 1 شاهنامه

نظم فارسی 2 ناصر خسرو و سنایی

نظم فارسی 3 خاقانی و نظامی

نظم فارسی 4 مثنوی

نثر فارسی 1 تاریخ بیهقی

نثر فارسی 2 تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه

نثر فارسی 3 کشف المحجوب و رساله مشیریه

کشف المحجوب و رسال قشیریه

عربی 1 صرف و نحو

عربی 2 نثر عربی

عربی 3 نظم عربی                      

درس های انتخابی 14 واحد

زبان خارجی 2

نظم فارسی 5 گلشن راز

نثر فارسی 4 مصباح الهدایه

تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی

عربی 5 متون تفسیری عربی

سیر آراء و عقاید اسلامی

سمینار                                   

*دانشجو موظف است 4 واحد از مجموعه  درس های انتخابی مذکور را بگذراند.

درس تخصصی 12 واحد

تحقیق در متون فارسی ( نثر )

تحقیق در متون فارسی ( نظم )

متون  عربی نظم و نثر 1

متون عربی نظم و نثر 2

تحقیق در متون عرفانی و حکمی 1

تحقیق در متون عرفانی و حکمی 2        

دروس اصلی 8 واحد

تحقیق در متون تفسیری به عربی

بلاغت و فنون ادب

تحقیق در مکتبهای ادبی جهان

دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی     

دروس اختیاری 12 واحد

تحقیق در سیر فرهنگ و تمدن اسلامی

بررسی کلام اسلامی

تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی

تحقیق در ادبیات غنایی

تحقیق در زبان و ادبیات باستانی ایران 1

تحقیق در زبان و ادبیات باستانی ایران 2

 

   + یک پارسی زبان - ٩:٥٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٧