سرود ملی تاجیکستان

دیار ارجمند ما
به بخت ما سر عزیز تو بلند باد
سعادت تو، دولت تو، بی‌گزند باد
ز دوری زمانه‌ها رسیده‌ایم
به زیر پرچم تو صف کشیده‌ایم
کشیده‌ایم
زنده باش ای وطن
تاجیکستان آزاد من

برای نام و ننگ ما
تو از امید رفتگان ما نشانه‌یی
تو بهر وارثان، جهان جاودانه‌یی
خزان نمی‌رسد به نوبهار تو
که مزرع وفا بود کنار تو
کنار تو
زنده باش ای وطن
تاجیکستان آزاد من

تو مادر یگانه‌یی
فدای تو بود عطای خاندان ما
مرام تو بود عذاب جسم و جان ما
ز تو سعادت ابد نصیب ماست
تو هستی و همه جهان حبیب ماست
حبیب ماست
زنده باش ای وطن
تاجیکستان آزاد من

   + یک پارسی زبان - ٦:۱۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ آبان ،۱۳۸۸