ایران و خلیج فارس

ایران تو مادری و خلیج فارس         چون کودکی نشسته به دامانت

مهر هزاره ها که بر آن نقش است        باشد گواه روشن و عنوانت

این نام کنده شد ز هزاران                           ر رویه ی کتیبه ی ایوانت

دریای پارس ورا خواند تاریخ           از عهد داریوش جهان بانت

امواج پر خروش خلیج فارس           هستند جاودانه ثناخوانت     

هر موج پای کوبد و دست افشان             شکر آورد به درگه یزدانت     

تنب بزرگ و کوچک و بوموسا               هستند پاره های تن و جانت

نام خلیج فارس سزای توست           تاریخ پیر شاهد برهانت

ای کشور فروغ اهورایی              بادا خدا همیشه نگهبانت

 

توران شهریاری

 

   + یک پارسی زبان - ٢:۳٩ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۸