شعر زیبا و دوست داشتنی ای ایران

شعر زیبای ای ایران را تقدیم می کنم به تمام ایران دوستان. شاعر این شعر زیبا و دلنشین از واژه های اصیل استفاده کرده است.

ای ایران ای مرز پر گهر

                                                  ای خاکت سرچشمه هنر

دور از تو اندیشه بدان

                                                پاینده مانی تو جاودان

ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم

                                                جان من فدای خاک پاک میهنم

مهر تو چون شد پیشه‌ام

                                                 دور از تو نیست اندیشه‌ام

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما

                                                 پاینده باد خاک ایران ما

سنگ کوهت در و گوهر است 

                                                 خاک دشتت بهتر از زر است

مهرت از دل کی برون کنم

                                                 برگو بی مهر تو چون کنم

تا گردش جهان و دور آسمان به پاست

                                                نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

مهر تو چون شد پیشه‌ام

                                                 دور از تو نیست اندیشه‌ام

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما

                                                 پاینده باد خاک ایران ما

ایران ای خُرم بهشت من

                                                 روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارد به پیکرم 

                                                 جز مهرت در دل نپرورم

از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گِلم

                                                مهر اگر برون رود تهی شود دلم

مهر تو چون شد پیشه‌ام

                                                 دور از تو نیست اندیشه‌ام

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما

                                                پاینده باد خاک ایران ما

   + یک پارسی زبان - ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۸