خط پهلوی


خط پهلوی نام
یک دسته‌ی کلی از دبیره‌هایی است که برای نوشتن زبان (های) فارسی میانه (شامل پهلوی اشکانی) به کار می‌رفته‌اند. تمام این خطها ریشه در خط آرامی دارند و مانند آرامی از راست به چپ نوشته می‌شده‌اند. خط رسمی دوران ساسانی، خط پهلوی بوده‌است. این خط از ویرایش خط پارتی ایجاد شده‌است.

دبیره‌های پهلوی را معمولاً به زیرشاخه‌های زیر تقسیم می‌کنند:

  • پهلوی اشکانی (کتیبه‌ای و گسسته‌است)
  • پهلوی ساسانی (یا پهلوی زرتشتی)
    • پهلوی گسسته (یا پهلوی کتیبه‌ای)
    • پهلوی پیوسته (یا پهلوی کتابی)
  • پهلوی زبوری یا مسیحی

این دبیره‌ها گرچه اصل و ریشه‌ای یکسان و شباهت‌هایی با هم دارند، تفاوتشان به حدی‌است که جداگانه از آنها یاد شود. خود واژه‌ی پهلوی برگفته از پهلو است که خود صورتی از واژهی پرثوه (که صورت باستانی واژه‌ی پارت است) می‌باشد.

   + یک پارسی زبان - ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ آبان ،۱۳۸۸