نام پارسی را پاس بداریم

ننگ است و ننگ باد بر تو ای ایرانی           گر نام فرزند چنگیز و تیمور و اسکندر گذاری

بیایید این نامهای ننگین را از ایران ریشه کن کنیم.

چرا نامهای وحشیان تاریخ و چپاول گران و ویران کنندگان ایران زمین را بر فرزندان خویش نهیم؟!

ننگ است ننگ

مگر خود نام ایرانی و پارسی نداریم؟!

مگر خود شاه و سردار و سرور و دانا و بزرگ کم داریم؟!

چرا چرا باید این سه نام مخوف و منحوس را بر گزینیم؟!

دوست دارید فرزندتان نیز رهرو این سه گجستک باشند؟!

ایرانی!

شایسته است اگر نام تو یکی از این سه است هر چه زودتر اقدام کنی و این ننگ را از جامه برکنی.

نام های ایرانی بسیار زیبا و ریشه دار هستند.

کوروش - داریوش - خشایار -مهرداد- اردشیر - بابک - بزرگمهر - و...هزاران نام نکوی دیگر

   + یک پارسی زبان - ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ آبان ،۱۳۸۸