قفس کوچک

هر لحظه حرفی در ما زاده می‌شود،

هر لحظه دردی سر بر می‌دارد،

و هر لحظه نیازی از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش می‌کند.

این‌ها بر سینه می‌ریزند و راه فراری نمی‌یابند،

مگر این قفس کوچک استخوانی،

گنجایشش چه اندازه است؟

                                                      دکتر شریعتی

   + یک پارسی زبان - ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ آبان ،۱۳۸۸