واژه های معادل

واژگان این هفته، برابرنهادهای فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژگان بیگانه‌ی همگانی هستند. (همه‌ی واژه‌ها ـ به جز سمینار [انگـ .] ـ از فرانسوی به زبان ما راه یافته‌اند.)

فارسی

به جای

واژه بیگانه

کاروَر [1]

به جای

اُپراتور

کارکنان [2]

به جای

پرسنل

کارگروه [3]

به جای

کمیته

همایش [4]

به جای

کنگره

هم‌اندیشی [5]

به جای

سمینار

یادداشت

[1] کار + ور (پسوند دارندگی)؛ در اصطلاح، به کسی می‌گویند که عهده‌دارِ کار کردن با دستگاهی ویژه است.

[2] مجموعه کسانی که در یک اداره یا سازمان کار می‌کنند.

[3] کارْگروه= گروهِ کار (چنان‌که کتاب‌خانه= خانه‌ی کتاب)؛ گروه رسیدگی به کاری ویژه که عضوهای آن می‌باید پس از بررسیِ موضوع، نتیجه را برای تصمیم‌گیری به رده‌ی بالاتر گزارش دهند.

[4] همایش: [با] + هم + آ (بن اکنون از آمدن) + ـِش = باهم‌آمدن. نشست‌هایی که شرکت‌کنندگانش نمایندگان دولتها و سازمانها یا متخصّصان فرهنگی، ادبی، اجتماعی و سیاسی هستند و برای گفتگو و رایزنی دربارة موضوعی ویژه گرد هم می‌آیند.

[5] هم‌اندیشی: [با] + هم + اندیش (بن اکنون از اندیشیدن) + ی (پسوند مصدری) = باهم‌اندیشیدن. رشته سخنرانی‌هایی دربارة موضوعی ویژه که بیشتر رویکردِ آموزشی و آگاهی‌رسانی دارد.

 

   + یک پارسی زبان - ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ آبان ،۱۳۸۸